Marijan Paver

Zadovoljan sam u potpunosti sa komunikacijom i brzinom te realizacijom dogovorenog posla.